Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Nordea säljer del i baltisk bank

2018-09-13 07:11

Nordea säljer en ägarandel om 36 procent i Luminor för 0,6 miljarder euro. Luminor är en bank i Baltikum som Nordea och DNB skapade 2017.

Det är Nordea tillsammans med DNB som tecknat avtal om att gemensamt sälja 60 procent av Luminor till ett konsortium som leds av riskkapitalfonder förvaltade av Blackstone. Efter transaktionen kommer Nordea och DNB att ha en ägarandel på cirka 20 procent vardera i Luminor och vara fortsatt representerade i Luminors styrelse. Nordea och Blackstone har dessutom tecknat avtal om framtida försäljning av Nordeas resterande ägarandel på 20 procent, på kort till medellång sikt.

"Nordeas beslut att sälja aktieinnehavet i Luminor är ett led i bankens övergripande ambition att förenkla och fokusera sin verksamhet till de nordiska marknaderna och bli en ännu bättre bank för sina kunder. Detta är i linje med andra transaktioner som Nordea har genomfört nyligen, till exempel förvärvet av Gjensidige Bank i Norge, som väntas vara slutfört under första kvartalet 2019", skriver Nordea.

Transaktionen förutsätter bland annat sedvanligt godkännande från berörda myndigheter och förväntas vara slutförd under första halvåret 2019.

Försäljningsavtalet innebär att Luminor, som på en normaliserad basis har en avkastning som ligger i ett ensiffrigt mittenspann, en värdering på cirka 1,7 miljarder euro, vilket motsvarar ett P/BV-tal på 1,0x. Den framtida försäljningen av Nordeas resterande ägarandel på 20 procent kommer att genomföras till en fast värdering motsvarande ett P/BV-tal på 0,9x. Totalt sett motsvarar försäljningen av Nordeas ägarandel i Luminor ett uppskattat P/BV-tal på 0,97x, exklusive transaktionskostnader och andra redovisningseffekter för Nordeas del. Utöver aktieförsäljningarna ska Nordea fortsätta att erbjuda Luminor finansiering på medellång sikt, liksom operationella tjänster och IT-tjänster under en övergångsperiod fram till 2020.

Med hänsyn till regler för beräkning av kapitalkrav förväntas den första aktieförsäljningen få en positiv effekt på Nordeas kärnprimärkapitalrelation med cirka 20 punkter när transaktionen har slutförts, vilket förväntas ske under första halvåret 2019.

Efter försäljningen av Nordeas totala ägarandel i Luminor, och då Luminor har återbetalat finansieringen som tillhandahållits av Nordea, väntas den positiva effekten (pro forma) på Nordeas kärnprimärkapitalrelation bli cirka 45 punkter.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom