Nordea: Signaler om ytterligare åtgärder

2016-02-11 10:02 Affärsvärlden SIX
Exteriör på Sveriges Riksbank som ligger på Brunkebergs torg i centrala Stockholm. Foto: Jessica Gow /TT

Dagens penningpolitiska besked var mjukare än vad Nordea hade räknat med, då reporäntan sänktes med 15 punkter till -0,50 procent mot affärsbankens egna bedömning om en sänkning med 10 punkter.

Riksbanken upprepade i vanlig ordning att den har en fortsatt hög beredskap att expandera penningpolitiken, även mellan ordinarie möten, men uppgav även att den också analyserar "om det i det penningpolitiska styrsystemet går att vidta andra åtgärder för att understödja reporäntesänkningarna".

"Dessa teknikaliteter kan, enligt vår syn, öppna upp för ytterligare reporäntesänkningar framöver", skriver Nordea.

Affärsbankens huvudscenario är att det inte kommer att bli några ytterligare lättnadsåtgärder under denna cykel och att den första räntehöjningen kommer i det andra kvartalet 2017.

"Emellertid lutar risken tydligt åt fler lättnader. Förutom ytterligare reporäntesänkningar kan obligationsköpsprogrammet förlängas till andra halvåret 2016 och expanderas med 50-60 miljarder, och möjligen även inkludera kommunobligationer. Valutainterventioner kan också vidtas om kronan stärks för snabbt."

Nordea noterar vidare att Riksbanken reviderat ned sina inflationsprognoser markant, men att de fortfarande är högre än Nordeas egna inflationsprognoser från och med nästa år.

"Med en ihållande låg global inflation och bevisade svårigheter för att få upp den inhemska inflationen finns det en risk för att Riksbanken återigen är för optimistisk gällande inflationsutsikterna längre fram", resonerar Nordea.

Sveriges ekonomi är för närvarande i ett starkt tillväxtmomentum, men osäkerheten kring den globala ekonomin och pessimismen på finansmarknaderna kan "mycket väl leda till en inbromsning redan senare i år", fortsätter affärsbanken.

"Detta vore ytterligare ett argument för Riksbanken att fortsätta sin nuvarande expansiva bana", konkluderar Nordea.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom