Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Nordstjernan storköper i Swedol - utlöser budplikt

2018-03-14 09:01
Tomas Billing Foto: Nordstjernan

Nordstjernan förvärvar totalt cirka 15,7 miljoner aktier i Swedol för 32 kronor per aktie av Zelda.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt ett aktieägaravtal köper Nordstjernan 1,3 miljoner A-aktier och nära 14,4 miljoner B-aktier i Swedol, motsvarande cirka 18,9 procent av kapitalet och cirka 27,5 procent av rösterna i Swedol.

Förvärvet, som är villkorat av att svenska och norska konkurrensmyndigheter beslutar att godkänna eller lämna förvärvet utan åtgärd, förväntas kunna slutföras i månadsskiftet april/maj 2018.

Förutsatt att förvärvet slutförs kommer Nordstjernans innehav i Swedol att uppgå till cirka 48,8 procent av de utestående aktierna och cirka 57,2 procent av rösterna. Nordstjernan kommer därmed att uppnå ett aktieinnehav i Swedol som överstiger gränsen för budplikt.

Därmed blir Nordstjernan skyldigt att inom fyra veckor från det att förvärvet slutförts, lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Swedol.

"I sådant fall kommer Nordstjernan, genom ett separat pressmeddelande och inom den föreskrivna tidsfristen, att offentliggöra ett budpliktsbud med ett pris om 32 kronor per aktie, dvs. det pris per aktie som Nordstjernan ska betala till Zelda enligt aktieöverlåtelseavtalet", heter det.

"Swedol har haft en stark utveckling sedan Nordstjernan blev ägare under 2015. Bolagets rörelseresultat har ökat från 49 MSEK 2014 till 281 MSEK 2017. Den goda resultatutvecklingen har lett till att aktiekursen har ökat med 115 procent eller 32 procent per år", kommenterar Tomas Billing, vd för Nordstjernan.

John och Rolf Zetterberg, representanter för Zelda, kommenterar:

"Vi har haft ett bra samarbete med Nordstjernan sedan de blev ägare i Swedol. Vi är nöjda med bolagets utveckling, och det känns bra för oss att vi med denna affär reglerar det långsiktiga ägandet i bolaget och lämnar över till Nordstjernan."

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom