Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Norge höjer räntan

2019-06-20 10:04
Norges bank. Foto: All over press

Norges Bank höjer sina styrräntor med 25 punkter på torsdagen. Folioräntan höjs därmed till 1,25 procent (1,00).

Enligt TDN Direkts enkät räknade samtliga åtta tillfrågade ekonomer med att Norges Bank skulle höja styrräntan med 25 punkter.

Styrräntan justerades senast den 21 mars 2019, då den höjdes med 25 punkter, till 1,00 procent.

Beslutet var enhälligt.

Centralbankschef Öystein Olsen konstaterar att tillväxten i den norska ekonomin är god, kapacitetsutnyttjandet ligger lite över normal nivå och den underliggande inflationen lite över målet. Samtidigt bidrar handelskonflikterna till en betydande osäkerhet om den globala utvecklingen.

Osäkerheten om effekterna av penningpolitiken talar för att gå försiktigt fram, men sammantaget pekar utsikterna och riskbilden mot att räntan höjs lite mer. Den nya räntebanan visar på en lite snabbare ränteuppgång det kommande året än i förra rapporten, men banan är i stort oförändrad längre fram.

"Som vi nu bedömer utsikterna och riskbilden kommer styrräntan sannolikt att höjas under loppet av året", säger Öystein Olsen.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom