Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Norge låter räntan ligga

2019-08-15 10:07
Foto: Johansen, Erik/NTB Scanpix/TT

Norges Bank lämnade styrräntan oförändrad på torsdagen.Folioräntan ligger därmed kvar på 1,25 procent.

Enligt TDN Direkts enkät räknade samtliga sju tillfrågade ekonomer med att Norges Bank skulle lämna styrräntan oförändrad på 1,25 procent.

Styrräntan justerades senast den 20 juni 2019, då den höjdes med 25 punkter, till 1,25 procent.

Centralbankschef Öystein Olsen konstaterar att de i juni såg det som mest sannolikt att räntan skulle höjas ytterligare under årets lopp. Uppgången i den norska ekonomin sedan dess har varit ungefär som väntat, medan den underliggande prisutvecklingen har varit lite lägre än antagits. Skärpningen i handelskonflikten och ökad osäkerhet om brexit kan dämpa tillväxten inhemskt och utomlands. Å andra sidan kan en svagare krona ge högre prisökningar framöver.

"Totalt sett visar ny information att ränteutsikterna för den närmsta framtiden är lite ändrad sedan den penningpolitiska rapporten i juni. Riskbilden internationellt ger ökad osäkerhet om ränteutvecklingen framöver", säger Olsen.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom