Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Norge vill begränsa konsumtionslån

2017-03-28 12:09
Ett norskt mynt. Foto: IBL

Den norska finansinspektionen, Finanstilsynet, föreslår begränsningar av konsumtionslån. Det framgår av ett utkast till riktlinjer som publicerats på myndighetens hemsida.

Förslaget innebär bland annat finansinstitut inte ska ge konsumtionslån som innebär att kundens samlade skuld utgör mer än fem gånger bruttoårslönen. Konsumtionslån ska också ha krav på amortering och längsta löptid och lån med löptid över fem år ska normalt inte ges.

Låntagaren ska också kunna klara av en räntehöjning med minst 5 procentenheter från den aktuella nivån baserat på kundens samlade skuld.

Finanstilsynet noterar att de norska hushållens konsumtionslån uppgick till endast 3 procent av deras samlade skuld vid utgången av 2016, men ökningstakten har varit mycket hög. 2016 var tillväxten i hushållens totala skulder 6,5 procent, medan konsumtionslånen ökade med 15 procent.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom