Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Northland behöver miljardtillskott

2013-11-14 08:19

Gruvbolaget säger sig behöva 150 miljoner dollar för att uppfylla buffertmålet och kommer därför söka ny extern finansiering för överskjutande belopp.

Northland Resources styrelsen har satt ett högre mål för likviditetsbuffertar samt påbörjat en utvärdering av bolagets långsiktiga finansiella struktur.

Northland kommer att presentera ett heltäckande finansieringsförslag senast i maj 2014 som möjliggör för Northland att nå den eftersträvade bufferten, heter det i ett pressmeddelande.

"Bufferten behövs för att täcka upp för periodvisa toppar i rörelsekapitalbindning och för normal volatilitet i järnmalmspriser och växelkurser", säger Northlands styrelseordförande Olav Fjell i en kommentar.


Ytterligare detaljer kring den förväntade bufferten kommer att presenteras i delårsrapporten för tredje kvartalet den 28 november.

Vidare anges att Northland Resources kommer att fortsätta söka kvarstående finansieringskällor som beskrivs i dokumentationen för rekonstruktionsplanen och First Lien Bond Agreement. Bolaget förväntar sig dock inte att dessa källor täcker den totala summan på upp till cirka 150 miljoner dollar som krävs för att uppfylla buffertmålet och kommer därför söka ny extern finansiering för överskjutande belopp, anges i pressmeddelandet.

Northland Resources publicerar också en verksamhetsuppdatering för Kaunisvaara-projektet. I slutet av september hade Northland producerat 589.000 ton järnmalmkoncentrat. Bolaget planerar att producera minst 1 miljon ton under 2013 och målet är att nå full produktionskapacitet i slutet av 2014.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom