Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

”Nu känns glaset halvfullt”

2012-03-20 21:00
Adam Ryan – förvaltare på Blackrocks fond Dynamic Diversified Growth, med 10 miljarder dollar i förvaltat kapital. Foto: Petra Björk

Adam Ryan – förvaltare på Blackrocks fond Dynamic Diversified Growth, med 10 miljarder dollar i förvaltat kapital.

Vilken är fondens strategi?

– Våra kunder vill ha avkastning men inte lägga alla ägg i samma korg. De bryr sig inte om index utan vill tjäna pengar – vilket är vår strategi.

Hur går det?

– Sedan årsskiftet har portföljen ökat med 5 procent.

Varför förlorade ni ingenting i senaste augustifallet?

– I maj förra året minskade vi drastiskt vårt aktieinnehav och sålde av i Latinamerika och andra tillväxtmarknader. Vi är som namnet föreslår dynamiska. Sedan starten för över tio år sedan har vår minsta exponering mot aktier varit 8 procent och som mest nästan 60 procent.

Största tillgång just nu?

– Vi har stort fokus på kreditmarknaden, 20 procent av portföljen utgörs av företagsobligationer av investment grade-klass, omkring 10 procent ligger i högavkastande obligationer och två procent i banklån.

Finner du det svårt att hitta bra hedgear med tanke på den höga korrelationen?

– Nej, just nu är det mycket likviditet i derivatmarknaden. Tidigare i år köpte vi optioner som exponerade oss mot europeiska banker och bilindustribolag.

Så rådande miljö har lett till ökad närvaro på derivatmarknaden?

– Ja, där finns likviditeten. 

Känner du av den senaste ECB-injektionen LTRO2?

– Väldigt mycket. Det syns kanske tydligast på italienska statspapper. Men generellt har bankerna köpt mycket inhemska statspapper vilket trycker ned räntorna.

När går ni tillbaka till att spela säkert?

– Det är alltid knäckfrågan. Det jag säger till klienter är att andra hälften av så fjolåret kändes det som att glaset var halvtomt. Nu känns det mer som att glaset är halvfullt.

Är riskaptiten tillbaka?

– Ja, vi ökade risken runt årsskiftet. I september förra året hade vi omkring 15 procent i aktier. Nu är det 32 procent. Vi har särskilt ökat innehavet i kinesiska, europeiska och råvaruaktier. I en rådande lågräntevärld som vi tror fortsätter ett bra tag har vi främst ökat i företagsobligationer.

Hur ser framtiden ut?

– Den amerikanska ekonomin går starkt fram. Vi tror att Kina landar mjukt. Men många av de frågor som oroade förra året består. På kort sikt rider vi på vågen av momentum. Men vi närmar oss dörren.

Så position för nedgång?

– Vi använder derivat och optioner som försäkring ifall marknaden säljer ned 15 procent. Det är ett troligt scenario inom en överskådlig framtid. Och just nu är det billigt att försäkra sig.

Är årets uppgång för snabb?

– Ja. Vid årets början såg aktier billiga ut sett till p/e-tal och i jämförelse med obligationer. Nu är bolagen 10–15 procent dyrare vilket gör värderingen på ett femårsperspektiv mer normal. Marknaden kan fortsätta uppåt men har också en tendens att alltid gå för långt.

Vad ser intressant ut?

– De senaste månaderna har vi ökat i Kina och de andra Bric-länderna. Den ryska aktiemarknaden ser billig ut. Vi har försiktigt ökat vår närvaro i Japan. På aktiesidan är det råvaror som gruvor, jordbruk och energi som är av störst intresse.

Hur slutar portföljen i år?

– Jag tror vi kan göra ytterligare 4 procent. Problemet blir skuldminskningen i systemet som slår mot marknaden under årets andra hälft.

Så du är mer än nöjd om portföljen slutar 10 procent upp?

– Då kommer jag som man säger i England plocka bort markerna från bordet. Eller som man säger i Italien – där jag var i går – ta kastanjerna ur korgen.

Jonas jonas_melzer

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom