Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Nu samlar Cristina makten

2008-09-09 10:26

Stenbeckfamiljen slår samman flera företag i ägarstrukturen och skapar ett mer aktivt och synligt ägarbolag i Emesco AB, skriver Affärsvärlden i onsdagens utgåva. Emesco har under 2008 också gjort aktieköp i flera av sfärens bolag.

Det är ägarstrukturen ovanför det börsnoterade investmentbolaget Kinnevik som nu får en total make-over. Den största delen av Stenbeckfamiljens ägande i sina bolag finns i den så kallade Emesco-koncernen, som i själva verket är en röra av svenska och utländska bolag – en struktur som har varit statisk under många år, inte minst sedan Jan Stenbecks död i augusti 2002.

Enligt dokument som nyligen har skickats in till Bolagsverket, som Affärsvärlden har tagit del av, vill nu familjen fusionera tre av de svenska dotterbolagen – Ementa, Afti och Idrotts & Textiltryck. Orsaken till manövern är att skapa en tydligare struktur för ägandet, säger Mikael Holmberg, som i fjol tog över som vd för Emesco.

- Vi gör de här sammanslagningarna för att förenkla strukturen och samla alla innehav i ett och samma bolag, säger Mikael Holmberg som också berättar att de kommer att gå vidare och även fusionera in de resterande ägarbolagen i koncernen också.

Under 2008 har Emesco också gjort flera större aktieköp i Stenbeckbolag. Bolaget har köpt aktier i Transcom, Tele 2 och Kinnevik för totalt uppskattningsvis 85 miljoner kronor.

- Anledningen var att vi tyckte att det var ett bra läge att köpa. Visserligen har de fallit ännu mer därefter, men vi tycker att bolagen har en attraktiv värdering, säger Mikael Holmberg.

Ska affärerna tolkas som att Emesco går in i en roll där ni blir mer aktiva på marknaden?
- Jo, det stämmer att vi vill bli mer aktiva.

Därmed blir Emesco, från att ha varit ett mer administrativ konstruktion, till ett privat ägarbolag i stil med Axel Johnson eller Nordstjernan.

Ägarna bakom Emesco är Stenbeckbarnens trust i Liechtenstein, Sapere Aude Trust, med 75 procent, Jan Stenbecks dödsbo med 22 procent samt Hugo Stenbecks stiftelse som kontrollerar den resterande aktieposten. Trustens ägande av Emesco kan komma att öka till 86 procent när Jan Stenbecks dödsbo skiftas.

Den svenska bouppteckningen blev klar i januari 2006 och registrerades i september samma år. Men själva skiftet av tillgångarna har dröjt. Enligt boutredningsmannen advokat Magnus Kindstrand verkar dock arvsprocessen vara på väg mot sitt slut.

- Jag gör bedömningen att det kommer att ske i största enighet och samförstånd inom en inte alltför avlägsen framtid, säger Magnus Kindstrand på Mannheimer Swartling.

Skiftet kommer att svara på en hel del frågor om ägandet i Stenbecksfären, hur de fyra Stenbeckbarnen Cristina, Hugo, Sophie och Max ägande kommer att se ut. Samt om det femte utomäktenskapliga barnet kommer att bli utköpt.

Fotnot: Läs mer i onsdagens utgåva av Affärsvärlden.

Anders Billing

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom