Ny finansskatt väntas ge miljardintäkter

2016-11-07 10:22 Ola Söderlind
Magdalena Andersson (S), Sveriges finansminister. Foto: All over press

Efter ett års utredning har regeringen nu presenterat ett förslag till ny finansskatt som väntas ge ett miljardtillskott till den svenska statskassan.

Enligt utredningen har företag som säljer finansiella tjänster en skattefördel som väntas uppgå till 19 miljarder kronor 2018.

För att minska denna merskattefördel föreslås nu en finansiell verksamhetsskatt som ska tas ut på lönekostnaderna, i form av arbetsgivaravgifter. Precis som väntat föreslås den bli 15 procent av beskattningsunderlaget.

LÄS MER: Stor oro i finanssektorn – varnar för flykt

"Därigenom minskar skattefördelen av mervärdesskatteundantaget, samtidigt som skälig hänsyn tas till snedvridningseffekterna", skriver Statens offentliga utredningar i ett pressmeddelande.

Den nya skatten föreslås tas i bruk den 1 januari 2018 och förväntas ge extra skatteintäkter på mellan 3,7 till 7,0 miljarder kronor.

Ola Söderlind

Premiumnyheter

Aktuellt inom