Ny högre flygskatt föreslås

2016-11-30 13:47 Affärsvärlden TT
Foto: Pixabay

De kommande vintrarnas Thailandsresor kan bli klart dyrare. Flygskatteutredningen föreslår 400 kronor i skatt på varje lång utrikesresa, erfar TT.

Flygskatteutredningen har internt diskuterat fler olika skattenivåer för flygresor, enligt TT:s uppgifter. Den lägsta nivån, 80 kronor, ska gälla för varje enkel flygresa inom EU och därmed också inom Sverige. Den högsta skattesatsen, 400 kronor, läggs på långresor till andra världsdelar. Skatten kan bara tas ut vid avresor från svenska flygplatser så totalkostnaden för två vuxna och två barn som ska resa till Thailand blir 1|600 kronor, förutsatt att flygbolag och researrangörer tar ut hela kostnadsökningen på resenärerna.

Om skattenivåerna som diskuterats även blir förslag till regeringen visar sig i eftermiddag då utredningen överlämnas till finansminister Magdalena Andersson (S).

En skattesats på 80 kronor för kortare flygresor är för övrigt vad Norge införde tidigare i år.

Den senaste tiden har det framförts högljudda protester mot en flygskatt från främst politiker i Norrlandslänen och från flygindustrin. Majoriteten i riksdagens trafikutskott förbereder också ett uttalande där man säger nej till skatten.

Väljarna är dock positiva, enligt en undersökning från Kantar Sifo som genomförts på uppdrag av Naturskyddsföreningen. Drygt 70 procent är ganska eller mycket positiva till en flygskatt . 20 procent är ganska eller mycket negativt inställda till skatten.

Kvinnor är i högre utsträckning än män positiva till skatten, 79 procent respektive 67 procent är för. Nedbrutet på partisympati råder en majoritet för flygskatt inom alla partier utifrån svaren i undersökningen, med störst övervikt bland MP-, V- och S-väljare. Minst positiv övervikt råder bland SD- och M-väljarna.

Affärsvärlden TT

Premiumnyheter

Aktuellt inom