Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ny spellagstiftning tidigast 2016

2013-05-15 15:20

Finansmarknadsminister Peter Norman kommer att lägga fram regeringens förslag till kommande spelpolitik för Kulturutskottet den 4 juni. Vad utfallet blir kvarstår att se. En potentiell ny svensk lagstiftning på området väntas dock kunna dröja till tidigast 2016.

Det säger Gustaf Hoffstedt, moderat riksdagsman och medlem i Kulturutskottet, till Nyhetsbyrån Direkt.

"Vad som är regeringens kommande spelpolitik kan jag inte svara på. Det man däremot kan konstatera är att en förkrossande riksdagsmajoritet, alla riksdagspartier utom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, förordar att Sverige liksom Danmark väljer en licensväg för att reglera det svenska spelandet", säger Gustaf Hoffstedt.

Den skattesats som diskuteras för en svensk reglering rör sig i storleksordningen 10-25 procent av spelöverskottet.

"Det är någonstans i det häradet som diskuteras. Danmark har 20 procent. Det har fallit väl ut där i så motto att 40-50 bolag har sökt och erhållit licens och då den danska staten säger att de får in minst lika mycket skatteintäkter som innan licensinförandet. Anslutningsgraden till den reglerade marknaden, omkring 95 procent, är imponerande och står i bjärt kontrast till Sverige med 50 procent ", säger han.

Från att tidigare ha hoppats på en svensk licensmodell mot slutet av innevarande mandatperiod är stalltipset nu att en ny lagstiftning skulle kunna vara på plats tidigast 2016.

"Det kommer inte någon proposition innevarande mandatperiod. Från mitt sätt att se på saken är bästa möjliga utfall att statsrådet presenterar hur regeringen vill ha det, varpå en utredning tillsätts. Efter valet 2014 kan en sådan utredning rimligen vara klar och utifrån det kan regeringen, vare sig det är nuvarande regering eller inte, skriva en proposition 2015. Då skulle man kunna tänka sig verkställighet 1 januari 2016", säger Gustaf Hoffstedt.

Som Kulturutskottet och de sex riksdagspartierna som står bakom en licensregim resonerar är det ett i dagsläget svårkontrollerat onlinespelande som står inför en omreglering.

"Det innefattar allt utom spel på hästar. Möjligen kommer det inkludera spel på hästar också beroende på hur ATG resonerar. Det har kommit indikationer på att ATG kanske har ändrat uppfattning och möjligen vill vara med i ett licenssystem. Då är det inte mycket som talar för att de skulle undantas. Då ska allt online in under ett licenssystem. Däremot vill vi i nuläget inte omreglera det fysiska spelandet", säger Gustaf Hoffstedt.

Vad gäller Svenska Spels uppfattning i frågan har Gustaf Hoffstedt fått intrycket att ordförande Anitra Steen tydligt tagit ställning för ett bevarande av monopolet medan vd Lennart Käll är mer öppen för en åtstramning av olika slag.

"Mitt intryck är att han är öppen för en åtstramning åt bägge håll, både via en förstärkning av monopolet eller en förstärkning via licenssystem", säger Gustaf Hoffstedt.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom