Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Nytt fall för indisk valuta

2013-08-22 08:20

Indiska rupier har försvagats till nya rekordsvaga nivåer över 65-nivån

Europaräntorna följer USA-räntorna upp i den inledande handeln, med tyska räntor 2-5 punkter högre. USA-räntorna steg efter Fed-protokollet på onsdagen och har fortsatt upp på torsdagen, med den tioåriga statsobligationen 7 punkter högre på 2,92 procent.

"Obligationsmarknaden har sålt av då det inte fanns några obligationsvänliga nyheter från protokollet. Det fanns inte någon mer omfattande duvaktig diskussion som det tycks", sade Donald Ellenberger på Federated Investors till Bloomberg News.

Enligt protokollet från mötet i slutet av juli var ledamöterna i FOMC "i stort sett komfortabla" med Fed-chefen Ben Bernankes plan, som den lades fram efter juni-mötet, om att trappa ned obligationsköpen senare under detta år om ekonomin förbättras.

Analytiker konstaterar överlag att protokollet inte gjorde så mycket för att ändra Fed-förväntningarna, och den kommande jobbrapporten blir mycket viktig på kort sikt.

"Protokollet gav få ledtrådar om den möjliga timingen för en minskning av tillgångsköpen, men gjorde heller inte mycket för att ta bort folks förväntningar om en policyförändring nästa månad", skrev Handelsbanken i en kommentar.

Deutsche Bank noterade i ett marknadsbrev att generellt sett så bekräftar protokollet att FOMC-ledamöterna är redo att börja nedtrappningen på kort sikt, men att de behöver hyfsade data, och i synnerhet sysselsättningsdata, för att stötta beslutet.

"Med andra ord, så kommer jobbrapporten för augusti att bli en bestämmande faktor. En ökning med 200.000 i antalet sysselsatta i augusti bör vara tillräckligt för att Fed ska ta det första trevande steget vid FOMC-mötet i september", skriver Deutsche Bank.

På valutamarknaden har dollarn stärkts till 1:334 mot euron och 98:15 mot yenen, i spåren av protokollet.

Valutorna på tillväxtmarknaderna har fortsatt att tappa och indiska rupier har försvagats till nya rekordsvaga nivåer över 65-nivån.

"Den amerikanska ekonomin håller långsamt på att stärkas och nedtrappningen kommer att ske, och oavsett timingen så kommer båda dessa faktorer att ge stöd till den amerikanska dollarn", sade Hans Kunnen på St George Bank till Bloomberg News.

HSBC/Markits preliminära inköpschefsindex för industrisektorn i Kina steg till 50,1 i augusti från 47,7 föregående månad. Det är första gången sedan i april som indexet ligger över 50, och det var över förväntningarna på 48,2.

På torsdagen kommer preliminärt inköpschefsindex från euroområdet. Franska industri-PMI var oförändrat på 49,7.

Industri-PMI för hela euroområdet väntas ha stigit till 50,7 från 50,3 föregående månad, medan det samlade PMI (composite) väntas ha stigit till 50,9 från 50,5.

För svensk del publicerar SCB arbetskraftsundersökning för juli, där arbetslösheten väntas ha sjunkit till 7,6 procent från 9,1 procent i juni, enligt SME Direkts prognosenkät. Säsongsrensat väntas arbetslösheten däremot ha stigit till 8,1 procent i juli från 8,0 procent i juni.

Därefter håller vice Riksbankschef Kerstin af Jochnick talet "Penningpolitiken och det aktuella ekonomiska läget", klockan 10.00.

Svenska räntor stiger 1-3 punkter i inledningen medan kronan har tappat 3 öre mot dollarn och 1 öre mot euron, från onsdagens stängning.

Från USA kommer nyanmälda arbetslösa, som väntas ha stigit med 10.000 till 320.000 förra veckan. Dessutom kommer Markits preliminära inköpschefsindex för industrin, som väntas ha stigit till 54,2 i augusti från 53,7 i juli.

Torsdag kl 9.00 (onsdag kl 16.15)

===================================

USD/SEK 6:5697 (6:5428) Statsobl 2y 1,20 (1,19)

EUR/SEK 8:7685 (8:7575) Statsobl 10y 2,44 (2,41)

EUR/USD 1:3347 (1:3385) Räntegap/ty 53 (53)

US obl 10y 2,92 (2,85) Tysk obl 10y 1,91 (1,88)

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom