Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Nytt orderrekord för Invisio

2015-11-04 08:10

Fortsatt god orderingång från befintliga kunder i bland annat USA, däribland TCAPS-programmet, gör att Invisio Communications orderingång i tredje kvartalet nådde upp till en ny rekordnivå på sammantaget 155 miljoner kronor.

Det konstaterar vd Lars Højgård Hansen i dagens rapport.

Beroendet av offentliga upphandlingar gör dock att så väl omsättning som orderingång även fortsättningsvis kan komma att variera mellan kvartalen, tillägger Højgård Hansen.

Orderstocken var 163 miljoner kronor (96) den 30 september.

"Försvarsmaktens moderniseringsprogram pågår i mer än 40 länder runt om i världen med syftet att förbättra soldaters kommunikationsmöjlighet och säkerhet. Vi bedömer att vår tillväxt kommer att drivas av denna kundgrupp även fortsättningsvis... Våra satsningar kommer att skapa nya försäljningsmöjligheter till såväl befintliga som nya kunder samt stärka vår position som marknadsledare¨ytterligare", spår Invisio-vd:n framåt.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom