Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Oasmias storägare segrade på extrastämma - styrelsen byts ut

2019-03-20 07:00
Foto: Oasmia

Extrastämman i Oasmia röstade på tisdagskvällen ja till det styrelseförslag som lämnats av bolagets störste ägare Per Arwidsson genom investeringsbolaget Arwidsro.

Därmed kommer Jörgen Olsson, Sven Rohmann, Peter Zonabend och Gunilla Öhman att ersätta den nuvarande styrelsen som består av den arbetande styrelseordföranden och storägaren Julian Aleksov, Bo Cederstrand, Alexander Kotsinas, Lars Bergkvist och Per Langö.

Till ny styrelseordförande valde stämman Jörgen Olsson.

"Det är nu arbetet börjar för min del", sade han till Nyhetsbyrån Direkt när det stod klart att stämman som pågick i åtta timmar röstat för Arwidsros styrelseförslag.

Ett stort antal fullmakter hade inkommit och arbete med att reda ut dessa drog ut på tiden.

Precis när omröstningen om styrelse skulle börja uppstod en snårig diskussion om huruvida Mangold hade rätt att rösta för delar av de aktier som emitterades i början på mars, och där Mangold agerade rådgivare.

Resultatet blev att stämman röstade emot röstlängden och drygt elva miljoner aktier där Mangold stod som ägare, men inte kunde antas själva vara innehavare av aktierna, ströks ur den röstlängd som till slut antogs av 54 procent av de representerade aktierna på stämman.

Sedan hösten 2018 har en konflikt pågått i bolaget, där storägaren Per Arwidsson, som ägde drygt 18 procent av aktierna i början av februari, har velat byta ut styrelsen som han anser har brutit mot aktiebolagslagen och ingångna avtal.

Att byta ut hela den sittande styrelsen är något som har oroat många aktieägare inför den extra stämman. Efter att det stod klart att stämman valt Arwidsros förslag till styrelse sade Per Arwidsson att han inte har för avsikt att stänga den gamla styrelseordföranden Julian Aleksov ute från det fortsatta arbetet med bolaget.

"Nej nu måste vi ta vara på den kompetens som finns i bolaget och bjuda in alla parter", sade Per Arwidsson till Direkt.

Den arbetande styrelseordföranden, Julian Aleksov, representerade den sista januari aktier motsvarande knappt 10 procent av kapital och röster via det luxemburgbaserade Alceco tillsammans med medgrundaren Bo Cederstrand.

Efter stämman avböjde Julian Aleksov att svara på frågor.

"Nej det är lite för rörigt just nu. Kanske i morgon", sade den avgående styrelseordförande, medgrundaren och storägaren Julian Aleksov till Direkt innan han lämnade stämman och företagets lokaler i Uppsala på tisdagskvällen.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom