Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Obducat tillförs 49 miljoner kronor i nyemission

2017-01-02 07:41

Obducat tillförs 49,4 miljoner kronor i den nyemission av preferensaktier om upp till 85,7 miljoner kronor som aviserades i slutet av oktober. Därmed har totalt 57,6 procent av de erbjudna preferensaktierna tecknats.

"Bolaget har därmed säkerställt det kapital som behövs för att genomföra de planer som redogjorts för i emissionsprospektet", kommenterar vd Patrik Lundström i pressmeddelandet.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom