Obligationsräntorna sjunker

2016-03-17 16:21 Affärsvärlden SIX

Obligationsräntorna har sjunkit världen över på torsdagen i kölvattnet av Federal Reserves duvaktiga penningpolitiska besked i går kväll, även om en viss återhämtning noterats under eftermiddagen i de amerikanska räntorna.

Centralbankens bekymrade tonläge till viss del tog marknaderna på sängen. Direktionen signalerade att den globala utvecklingen i ekonomin och finansmarknaderna fortsätter att utgöra en risk för den amerikanska tillväxten, trots den senaste tidens övervägande goda amerikanska statistik. Nu vilar utvecklingen framöver på inkommande data och utvecklingen på finansmarknaderna.

"Investerare kommer att vara överkänsliga för varje god ekonomisk indikator och leta inflation bakom varje hörn", säger en räntestrateg vid FTN Financial till Dow Jones Newswires.

Marknadens prissättning indikerar nu endast 11 procent sannolikhet för att Fed höjer styrräntan i april, vilket kan jämföras med 26 procents sannolikhet före gårdagens besked, enligt CME Group. Ordförande Janet Yellen uppgav dock under presskonferensen att hon inte utesluter en höjning i april och att den inkommande statistiken avgör beslutet.

På valutamarknaden har dollarn försvagats ytterligare efter gårdagens kraftiga fall som följde på Fed-beskedet. Förmiddagens europeiska inflationsstatistik, som innehöll vissa små uppåtrevideringar, gav extra styrka åt euron.

"Dollarn försvagades på beslutet, inte minst mot tillväxtmarknaderna och råvaruexporterande länder men även mot den svenska kronan. Därmed ökar pressen på Riksbanken", kommenterade Swedbanks prognoschef Magnus Alvesson.

Även torsdagen har varit en dag med centralbanker i fokus. Under eftermiddagen valde att Bank of England som väntat att lämna styrräntan oförändrad vid 0,5 procent.

"Protokollet var neutralt med lutning åt duvaktigt, märkt av en ändring av synen bland direktionen kring riskbalansen relativt till inflationsrapporten i februari. Detta efter flera duvaktiga kommentarer från direktionsledamöter sedan dess", kommenterar Barclays.

Norges centralbank meddelade i dag att styrräntan sänks från 0,75 till 0,50 procent. Förändringarna för den norska kronan har varit begränsade, även om valutan tillfälligt stärktes.

"De nuvarande utsikterna för den norska ekonomin antyder att styrräntan kan komma att sänkas ytterligare under året", sade Norges Banks ordförande Øystein Olsen som även nämnde negativ styrränta som en möjlighet. Han framhöll dock samtidigt vikten av att gå försiktigt fram.

Centralbanken angav en sannolikhet på endast 20 procent om att styrräntan kommer att sänkas till noll, men Nordea väljer ändå att behålla prognosen om att den kommer hamna där innan årets slut.

"För närvarande behåller vi även vår prognos om att nästa sänkning kommer i juni, även om osäkerheten har ökat", skriver Nordea.

Eftermiddagens amerikanska statistik var blandad. Antalet lediga jobb steg i januari, dock från en skarpt nedreviderad nivå månaden innan. Ledande indikatorer i USA var upp 0,1 procent i februari, mot väntade +0,2 procent.

Antalet nya arbetssökande i USA uppgick till 265.000 under förra veckan, vilket var marginellt under förväntan. Philadelphia Fed index uppgick till +12,4 i mars, vilket kan jämföras med förra månadens oreviderade -2,8 och förväntningarna som låg vid -1,7.

Den svenska kronan har efter en inledande förstärkning fallit tillbaka till en sammantaget oförändrad nivå gentemot gårdagen.

Arbetslösheten i Sverige uppgick enligt SCB:s undersökning till 7,6 procent i februari, vilket var något högre än januari månads nivå på 7,5 procent. Analytiker hade enligt SIX News sammanställning väntat sig en nivå på 7,5 procent under månaden.

"Arbetslösheten var något högre än väntat men avvikelsen är relativt liten jämfört med den månatliga volatiliteten och ändrar inte intrycket att arbetslösheten visar en sjunkande trend", skrev SEB:s analytiker Olle Holmgren efter statistiken.

Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson tolkar februari månads svagare utfall huvudsakligen som statistiskt brus, även om matchningsproblemen sannolikt också spelar roll och hämmar sysselsättningstillväxten.

"Arbetsmarknadsindikatorerna är fortsatt positiva och det finns ingen anledning att oroa sig för efterfrågan på arbetskraft. Matchningsproblemen är dock en källa till oro", kommenterar Isaksson.

Morgondagens agenda ser lugnare ut med tysk PPI och Michigan konsumentförtroendeindex för mars. Riksbanksledamot Henry Ohlsson håller även ett tal under morgonen.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom