Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

OECD: Svensk ekonomi växer snabbast i världen

2017-02-08 13:08

En stor reform av bostadsmarknaden, höjda ersättningar i socialförsäkringen och förenklingar för nyanlända för att komma in på arbetsmarknaden finns bland förslagen. Här är OECD:s medicin för svensk ekonomi.

Svensk ekonomi växer och det snabbt. Den hör till en av de snabbast växande ekonomierna i världen. Det uppger OECD i sin årliga rapport.

Svensk ekonomi går bra, med en stabil skattebas och starka finanser i kombination med ett konkurrenskraftigt och mångfacetterat näringsliv, enligt den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD:s rapport.

Sysselsättningen har ökat och arbetslösheten sjunkit på senare tid.

OECD: Det finns stora utmaningar

Men det finns samtidigt stora utmaningar på många fronter, där OECD rekommenderar åtgärder.

Sverige har enligt OECD bland annat långsiktiga och ihållande problem med integrationen. Utsatta grupper, som lågutbildade och nyanlända, har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Dessutom är Sverige det OECD-land där inkomstklyftorna har ökat mest sedan 1990-talet, även om det är från jämförelsevis låga nivåer.

Trösklarna in på arbetsmarknaden beskrivs som för höga och bostadsmarknaden utgör ett stort hinder för social mobilitet, enligt OECD.

Framtida produktionsökningar

En positiv effekt av migrationen är enligt OECD att befolkningen blivit yngre, vilket borde minska trycket på pensionssystemet i framtiden om integrationen sköts på rätt sätt.

"Invandrare kommer ge betydande tillskott till framtida produktionsökningar, givet att integrationen är effektiv och tillåter dem att utveckla sina färdigheter och hitta matchande jobb", skriver OECD.

Bostadsbristen är ett stort problem för Sverige, enligt OECD. Relaterat till detta är kraftiga lyft för bostadspriserna, vilket i sin tur eldar på hushållens skuldsättning. För att bromsa denna utveckling, som bedöms ohållbar på sikt, vill OECD bland annat se att svenska myndigheter inför ett skuldkvotstak. Det skulle innebära en gräns för hur stora bolån ett hushåll får ta relaterad till hushållets inkomster _ ett förslag som redan diskuteras av Finansinspektionen.

Reformbehovet är samtidigt stort på bostadsmarknaden enligt OECD, som pekar ut såväl ränteavdraget som fastighetsskatten och hyresregleringen som problematiska - särskilt för låginkomsttagare utan förmögenhet.

OECD föreslår dessutom regelförenklingar i byggprocessen och att ersättningsnivåerna i socialförsäkringen ses över, för att minska gapet mellan stöd som betalas ut och arbetsinkomster som vuxit under åren med låg inflation.

OECD: Kvinnor underrepresenterade

Könsskillnader när det gäller löner är ett annat svenskt problem som OECD lyfter fram. Bland annat pekar organisationen på att kvinnor fortfarande är tydligt underrepresenterade i bolagsstyrelser, på chefspositioner, på välbetalda jobb och i vissa segment av arbetsmarknaden.

"Främja kvinnligt entreprenörskap och främja kvinnor i tillsättningar av höga chefer är också avgörande", skriver OECD.

På jämställdhetssidan kan kvinnors karriärmöjligheter bland annat främjas av att föräldraförsäkringen förändras så att den måste fördelas ännu mer lika mellan föräldrarna.

Särskilda satsningar på att öka utlandsfödda kvinnors deltagande på arbetsmarknaden är en annan rekommendation från OECD.

Affärsvärlden TT

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom