Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Oenighet kring reporäntan

2013-10-24 08:58

Direktionen var oenig i beslutet om reporäntan och räntebanan. Två ledamöter ville sänka räntan.

Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad på 1,00 procent. Nivån gäller till nästa penningpolitiska möte. Karolina Ekholm och Martin Flodén ville dock sänka reporäntan till 0,75 procent.

Direktionen var också oenig i beslutet om räntebanan, Karolina Ekholm och Martin Flodén reserverade sig.

Karolina Ekholm förordade en räntebana som ligger på 0,75 procent till och med tredje kvartalet 2014, och som sedan successivt höjs till cirka 2,40 procent i slutet av prognosperioden.

Karolina Ekholms motiv är att hennes räntebana ger en högre KPIF-inflation och lägre prognos för arbetslösheten, vilket utgör en bättre avvägd penningpolitik.

Martin Flodén förordade en räntebana som ligger på 0,75 procent till och med tredje kvartalet 2014 och att reporäntan sedan höjs snabbt mot räntebana i den penningpolitiska rapportens huvudscenario. Den räntebana Martin Flodén förespråkade var den räntebana som redovisades som alternativ lägre bana i den penningpolitiska rapporten.

Martin Flodén motiverar sin reservation med att en sådan räntebana skulle medföra en prognos där KPIF-inflationen snabbare återgår till 2 procent och resursutnyttjandet blir mer balanserat. Det skulle också minska risken för det tar lång tid innan räntan kan höjas från dagens låga nivåer.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom