Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ökad förlust för Precise Biometrics

2019-02-12 08:23
Foto: Precise Biometrics

Precise Biometrics redovisar en stigande förlust och en minskad omsättning.

Precise Biometrics, som levererar teknik för fingerigenkänning, redovisar ett resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet på -15,0 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (-12,0). Resultatet per aktie uppgick till -0:04 kronor (-0:03).

Nettoomsättningen uppgick till 13,9 miljoner kronor (14,2).

Bruttomarginalen under kvartalet uppgick till 80,5 procent (91,7). Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet blev -14,3 miljoner kronor (-5,3).

Kassaflödet från den totala löpande verksamheten uppgick till -9,1 miljoner kronor (3,1) och de likvida medlen uppgick vid periodens utgång till 79,5 miljoner (117).

"Med fortsatt stor volatilitet på marknaden för mobilt kan 2019 bli ett utmanande år ur ett finansiellt perspektiv. Precise Biometrics har dock en trygg finansiell ställning, vilket möjliggör de satsningar vi har företagit oss och som vi är övertygade kommer att bidra till ett förbättrat resultat under kommande år", skriver bolaget i rapporten.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom