Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ökad förlust för Sanoma

2014-02-07 07:08

Finska mediekoncernen Sanoma redovisar ett resultat före skatt på -40 miljoner euro (-9,4) för det fjärde kvartalet 2013.

Det var sämre än förväntningarna som låg vid -1 miljon, enligt SIX News enkät. I resultatet ingår engångsposter med -42 miljoner (-26), väntat var -4 miljoner.

Rörelseresultatet exklusive engångsposter blev 13 miljoner (32), väntat var 18 miljoner.

Resultatet efter skatt var -38 miljoner (-9,6), väntat var -2 miljoner.

Omsättningen blev 554 miljoner (587), väntat var 560 miljoner.

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,10 euro per aktie (0,60), väntat var 0,20 euro.

Bolaget väntar sig att försäljningen minskar något 2014 jämfört med 2013 och att den justerade rörelsemarginalen blir något lägre. Från 2016 förväntar sig bolaget att försäljningen kommer att växa organiskt och att den justerade rörelsemarginalen blir runt 10 procent.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom