Ökad omsättning för Bilia

2016-02-05 12:10 Affärsvärlden SIX

Bilia redovisar ett resultat före skatt på 234 miljoner kronor (204) för det fjärde kvartalet 2015.

Notera att resultatet i fjärde kvartalet i fjol belastades med totalt 45 miljoner i jämförelsestörande kostnader.

Rörelseresultatet blev 234 miljoner (198). Nettoresultatet uppgick till 179 miljoner (160), motsvarande 3,55 kronor per aktie (3,15).

Omsättningen uppgick till 5.750 miljoner (5.037).

Styrelsen föreslår en utdelning på 7,50 kronor per aktie (6,00). Den faktiska utdelningen för fjolåret var 12 kronor per aktie beaktat för en genomförd split.

Alla siffror avser kvarvarande verksamhet om inte annat uppges.

Resultatet efter skatt inklusive avvecklad verksamhet var 196 miljoner kronor (119), motsvarande 3,90 kronor per aktie (2,40) efter utspädning.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Alla Tjänstebilar

ANNONS