Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ökad omsättning i Elanders

2018-07-13 09:44
Foto: Pharaoh / Alamy/All over press

Elanders ökade omsättning under andra kvartalet med 15 procent, varav 10 procentenheter var organisk tillväxt.

Ebita uppgick till 116 miljoner kronor (108) och rörelseresultatet ökade till 100 miljoner kronor (93).

Resultat före skatt uppgick till 74 miljoner kronor (73).

Nettoresultatet uppgick till 42 miljoner kronor (54) motsvarande 1:15 kronor per aktie (1:52). I resultatet ingår en uppskjuten skattekostnad av engångskaraktär om cirka 11 miljoner då uppskjutna skattefordringar värderades om med den nya bolagsskattesatsen i Sverige.

Det operativa kassaflödet ökade till 127 miljoner kronor (47).

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom