Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ökad omsättning men minskad orderingång för Scania

2019-03-14 10:21
Foto: Anders Wiklund/TT

Lastvagnsjätten, som ingår i Volkswagen-koncernen, redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

Scanias orderingång för lastbilar och bussar sjönk med 21 procent under det fjärde kvartalet till 24.957 enheter.

Det framgår av bolagets bokslutskommuniké.

Leveranserna steg med 4 procent till 27.838 enheter.

Nettoomsättning för Scaniakoncernen som helhet steg 12 procent till 38.452 miljoner kronor medan rörelseresultatet ökade med 10 procent till 3.679 miljoner kronor. Marginalen landade på 9,6 procent (9,8).

För helåret 2018 blev rörelsemarginalen 10,1 procent.

"Högre fordons- och servicevolymer, liksom valutaeffekter, bidrog positivt medan högre produktionskostnader för drift av dubbla produktprogram och störningar i leverantörskedjan påverkade resultatet negativt", kommenterar vd Henrik Henriksson.

I och med omställningen av produktionen i Latinamerika under första kvartalet 2019, kommer Scania att ha slutfört den globala övergången till sitt nya lastbilsprogram.

"Omställningen där kommer att leda till vissa begränsningar i flexibilitet och kapacitet i vårt globala produktionssystem och generellt råder fortsatt ett högre-än-normalt kostnadsläge för produkt och produktion relaterade till nya lastbilsgenerationen. Åtgärder har satts in för att normalisera kostnadsnivåerna", skriver Henrik Henriksson.

Orderingången för lastbilar sjönk med 12 procent under helåret 2018 "jämfört med den höga nivån motsvarande period föregående år", skriver Scania.

Efterfrågan i Europa fortsätter på en god nivå med hög aktivitet hos våra kunder. I Latinamerika går Brasiliens återhämtning långsamt framåt. I Asien föll orderingången i jämförelse med föregående år på grund av Mellanöstern. Efterfrågan i Eurasien är fortsatt god, även om en viss avmattning skett i Ryssland mot slutet av året", skriver vd.

Tidigare i veckan meddelade Volkswagen att förberedelserna för en börsnotering av koncernens lastbilsenhet, där bland annat Scania ingår, avbryts i väntan på "förbättrade förutsättningar".

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom