Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ökad omsättning och vinst för Bong

2019-05-16 12:41

Kuvert- och specialförpackningsföretaget Bong hade en omsättning på 571 miljoner kronor under första kvartalet 2019 (538).

Valutakursförändringar påverkade omsättningen positivt med 20 miljoner kronor jämfört med 2018.

Det framgår av delårsrapporten

Bongs totala förpackningsförsäljning uppgick till 106 miljoner kronor (97). Valutakursförändringar har påverkat förpackningsförsäljningen positivt med 4 miljoner jämfört med motsvarande period 2018.

Rörelseresultatet före avskrivningar ökade till 37 miljoner kronor (23).

Rörelseresultatet uppgick till 15 miljoner kronor (12). Under perioden har rörelseresultatet påverkats positivt av realisationsvinst om 2 miljoner kronor hänförligt till försäljning av maskiner. Effekten av IFRS 16 samt valutakursförändringar påverkade rörelseresultatet positivt med 2 respektive 1 miljoner kronor.

Finansnettot under perioden uppgick till -11 miljoner kronor (-11). Effekten av IFRS 16 påverkade finansnettot negativt med -2 miljoner kronor.

Resultatet före skatt uppgick till 5 miljoner kronor (1) och det redovisade resultatet efter skatt blev 2 miljoner kronor (-4). Effekten av IFRS 16 påverkade koncernens resultat före skatt positivt med 0,5 miljoner kronor.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom