Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ökad optimism i svensk industri

2017-07-03 08:41
Foto: Anders Good / IBL bildbyrå

Inköpschefsindex för den svenska industrisektorn steg till 62,4 i juni, från 58,8 månaden före. Enligt SME Direkts prognosenkät väntades inköpschefsindex uppgå till 59,3 i juni.

Silf/Swedbank skriver i en kommentar att delindex för orderingång steg med 7,3 indexenheter, till 65,9 i juni, drivet av både hemma- och exportmarknaderna.

"Även om utfallet för enskilda månader ska tolkas försiktigt var uppgången bred, där samtliga delindex i PMI bidrog positivt... Genomsnittet för andra kvartalet blev dock lägre jämfört med första kvartalet, en minskning med 1,6 indexenheter till 61,2", skriver Silf/Swedbank.

Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg till 57,9 i juni jämfört med 55,7 i maj.

Indexet är en sammanställning av omkring 200 inköpschefers bedömning av den ekonomiska utvecklingen och presenteras av Swedbank och Silf, organisationen för inköp och logistik.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom