Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ökad orderingång till den svenska industrin

2016-02-05 08:50

Orderingången till den svenska industrin ökade med 1,4 procent årstakt i december i kalenderkorrigerade tal, uppger SCB.

Orderingången på hemmamarknaden var upp 3,9 procent i årstakt samtidigt som den sjönk med 0,6 procent på exportmarknaden.

Jämfört med närmast föregående månad var orderingången ned med 9,0 procent i säsongsrensade tal. På hemmamarknaden ökade orderingången med 0,2 procent medan exportmarknaden föll med 17,3 procent.

Under det fjärde kvartalet minskade orderingången med 4,8 procent jämfört med den föregående kvartal, i säsongsrensade tal. Orderingången ökade med 0,5 procent på hemmamarknaden och minskade med 9,7 procent på exportmarknaden.

Uppgifterna för december är preliminära.

Ingen revidering av den totala orderingången i november jämfört med oktober har skett sedan föregående publicering och uppgången på 9,3 procent kvarstår. Förändringen av den totala orderingången i november 2015 jämfört med motsvarande månad föregående år, har reviderats upp med 0,2 procentenheter till en uppgång på 15,3 procent.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom