Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ökad orderingång till industrin

2016-03-04 09:11

Orderingången till den svenska industrin ökade med 3,8 procent årstakt i januari i kalenderkorrigerade tal, uppger SCB.

Orderingången på exportmarknaden steg med 4,0 procent medan hemmamarknaden ökade med 3,4 procent.

Jämfört med närmast föregående månad var orderingången upp med 1,6 procent i säsongsrensade tal. På hemmamarknaden ökade orderingången med 1,0 procent medan exportmarknaden växte med 4,0 procent.

Under den senaste tremånadersperioden, november till januari, minskade den totala orderingången med 4,0 procent jämfört med den närmast föregående tremånadersperioden augusti till oktober, i säsongrensade tal. Orderingången minskade med 8,8 procent på exportmarknaden och med 0,1 procent på hemmamarknaden.

Uppgifterna för januari är preliminära.

"Sedan föregående publicering har förändringen i den totala orderingången i december jämfört med november, reviderats upp med 0,4 procentenheter till en nedgång på 8,6 procent. Förändringen av orderingången i december 2015 jämfört med motsvarande månad föregående år, har reviderats upp med 0,5 procentenheter till en uppgång på 1,9 procent", skriver SCB.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom