Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ökad orderingång till svensk industri

2016-05-03 08:52

Orderingången till den svenska industrin ökade med 2,1 procent årstakt i mars i kalenderkorrigerade tal, uppger SCB.

Orderingången ökade med 5,8 procent i årstakt på hemmamarknaden medan exportmarknaden minskade med 0,9 procent.

I månadstakt ökade industriorder med 1,7 procent. De flesta av industrins delbranscher visade positiv utveckling. Störst ökning i order visade industrin för elapparatur medan industrin för metallvaror visade störst minskning. Utvecklingen var positiv på både hemma- och exportmarknaderna, med uppgångar på 0,9 respektive 1,5 procent, jämfört med februari.

Under hela det första kvartalet sjönk orderingången med 3,6 procent jämfört med föregående kvartal, i säsongrensade tal. Hemmamarknaden var oförändrad medan exportmarknaden minskade med 6,5 procent.

Uppgifterna för mars är preliminära.

Under februari uppgick årstakten till +1,9 procent, reviderat från preliminära +2,0 procent.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom