Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ökad rabatt i Investor

2010-07-13 08:12
Investors vd och koncernchef Börje Ekholm (bilden) tillsammans med Johan Bygge ekonomichef på Investor presenterade på tisdagen företagets delårsrapport. Foto: Bertil Ericsson/scanpix

Investmentbolaget Investors substansvärde uppgick till 195 kronor per aktie den 30 juni. Vid slutet av det förra kvartalet uppgick substansvärdet till 197 kronor per aktie.

Det ger en substansrabatt på 36 procent per den 30 juni räknat på ett vägt genomsnitt av A- och B-aktien, jämfört med en rabatt på 31,0 procent i slutet av mars.

Totalavkastningen under kvartalet uppgick till -6 procent.

Nettoresultatet uppgick till 797 miljoner kronor (16.850). Per aktie blev resultatet 1:05 kronor (22:04).

Investor hade en nettokassa/skuld den 30 juni 2010 uppgående till -5.486 miljoner kronor (1.743).

För sexmånadersperioden blev resultatet efter skatt 8.310 miljoner kronor (13.830).

Totalavkastningen för halvårsperioden blev -2 procent (6).

Investor ökade sitt innehav i kärninvesteringarna Husqvarna och Atlas Copco under det andra kvartalet.

Det framgår av Investors delårsrapport på tisdagen.

Under perioden köpte Investor 1.000.000 aktier i Husqvarna och 1.087.000 aktier i Atlas Copco. Därefter äger Investor 15,7 procent av kapitalet och 28,9 procent av rösterna i Husqvarna och 16,7 procent av kapitalet och 22,3 procent av rösterna i Atlas Copco.

Affärsområdet Kärninvesteringar genererade en totalavkastning på 7 procent för det första halvåret, och 1 procent för det andra kvartalet.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom