Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ökad vinst för Dustin

2018-01-10 08:18
Foto: Dustin

Vinsten och omsättningen steg för bolaget i det första kvartalet.

It-återförsäljaren Dustin redovisar ett justerat ebita-resultat om 131 miljoner kronor för det första kvartalet (116), vilket gav en justerad ebita-marginal på 5,1 procent (5,1).

Bruttomarginalen ökade till 15,6 procent (14,9).

Omsättningen uppgick till 2.592 miljoner kronor (2.284) och den organiska försäljningstillväxten var 8,8 procent.

Det rapporterade rörelseresultatet på 109 miljoner kronor (98) för kvartalet inkluderar jämförelsestörande poster om -3 miljoner (-2) som avser förvärvsrelaterade kostnader.

Resultat efter skatt blev 76 miljoner kronor (68) och resultatet per aktie före utspädning uppgick till 1:00 kronor (0:89).

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom