Ökad vinst för Lagercrantz

2016-01-28 07:43 Affärsvärlden SIX

Teknikhandelskoncernens vinst ökade under det fjärde kvartalet.

Lagercrantz redovisar ett resultat efter finansiella poster på 77 miljoner kronor (69) för det brutna räkenskapsårets tredje kvartal, avseende perioden oktober till och med december 2015.

Bruttoresultatet var 269 miljoner (237).

Rörelseresultatet blev 79 miljoner kronor (71), vilket gav en rörelsemarginal på 10,3 procent (9,7).

Nettoresultatet uppgick till 61 miljoner kronor (54) motsvarande 3,39 kronor per aktie efter utspädning (2,38).

Nettoomsättningen var 768 miljoner kronor (733), motsvarande en tillväxt om +5 procent.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var +109 miljoner (+70).

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom