Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ökad vinst för Resurs

2019-02-05 08:03
Foto: Resurs Bank

Nischbankens vinst ökade för det fjärde kvartalet och en utdelning om 3:60 kronor per aktie föreslås för 2018.

Resurs redovisar ett rörelseresultat om 375 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (371). De totala intäkterna uppgick till 883 miljoner kronor under det gångna kvartalet (808).

Kvartalets kostnader i förhållande till intäkter (K/I), före kreditförluster och exklusive insurance, uppgick till 40,7 procent (39,2 i slutet av tredje kvartalet).

En kreditförlustnivå om 2,0 procent rapporteras vidare för det fjärde kvartalet (2,1 i slutet av tredje kvartalet).

Utlåningen till allmänheten växte 16 procent från året före och uppgick till 28 miljarder kronor vid årsskiftet, mot tredje kvartalets 18 procent respektive 27,5 miljarder kronor.

Kärnprimärkapitalrelationen var 13,4 procent vid årsskiftet, mot 13,8 procent kvartalsslutet före. Ett av bolagets finansiella mål är att hålla relationen över 11,5 procent.

En utdelning om 3:60 kronor per aktie föreslås för 2018, varav 1:65 kronor betalades ut i oktober 2018. Utdelningen för 2018 är 9 procent högre än för 2017.

Resultat per aktie var 1:42 kronor i kvartalet (1:45) och 5:72 kronor för helåret (5:40).

Bolaget avser att dela ut minst 50 procent av årsnettoresultatet.

Under det fjärde kvartalet belastades resultatet av den kraftiga oron på kapitalmarknaderna vilket inneburit negativ utveckling på bankens aktie- och obligationsportföljer, kommenterar Resurs.

"Vi har även haft kostnader i samband med slutförandet av fusionen med YA Bank på cirka 10 miljoner kronor. Justerat för dessa effekter ökade rörelseresultatet med 9 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år", skriver vd Kenneth Nilsson.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom