Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ökad vinst för Skistar

2019-03-20 07:39
Foto: Skistar

Skidanläggningsbolaget Skistar redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar högre nettovinst.

Omsättningen uppgick till 1 431 miljoner kronor (1 290), en ökning med 11 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 702 miljoner kronor (651). 

Resultatet från intressebolag/joint ventures ökade till 29 miljoner kronor (18) varav reavinster från exploateringsverksamheten uppgår till 13 miljoner (1). Finansnettot har under kvartalet försämrats med 26 miljoner till -14 miljoner (12), varav -8 miljoner (10) avsåg värdeförändring av räntederivat. 

Resultatet efter skatt blev 555 miljoner kronor (502), en ökning med 11 procent mot föregående år. 

Resultat per aktie hamnade på 6,95 kronor (6,28), vilket innebär en ökning med 11 procent mot föregående år. 

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 876 miljoner kronor (854).

"Bokningsläget för SkiStars logiförmedling för den resterande delen av säsongen (från vecka 10 till säsongsslut) är sju procent lägre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. En sen påskvecka jämfört med fjolårets två tidigare påskveckor ger ett svårare bokningsläge för den kvarvarande delen av säsongen. Den senare påsken ger också ett senare bokningsbeteende. Den underliggande positiva trenden och den goda snötillgången på alla våra anläggningar gör att vi tror på en förbättrad bokningstakt under kvartal tre och en fortsatt positiv utveckling av SkiPass-intäkterna för säsongen", skriver bolaget.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom