Ökad vinst för Sportamore

2017-04-20 08:21 Direkt Affärsvärlden
6.

E-handelsbolaget Sportamore redovisar ett resultat efter skatt på 2,4 miljoner kronor för det första kvartalet 2017 (1,0).

Resultatet per aktie uppgick till 0:28 kronor (0:12).

Intäkterna ökade till 174 miljoner kronor (147).

Rörelseresultatet blev 3,0 miljoner kronor (1,0).

Bolaget har valt att införa ett justerat EBITDA-mått för att "på bästa sätt åskådliggöra utvecklingen och öka jämförbarheten i den underliggande affären", uppger vd Johan Ryding i delårsrapporten.

Justerad EBITDA uppgick under kvartalet till 3,4 miljoner kronor (1,4).

Justerad EBITDA för segmentet Sverige var 2,9 miljoner kronor (2,9).

"Sportamore avser fortsätta satsningen på att attrahera ytterligare kunder i syfte att stärka positionen i samtliga nordiska marknader. Överordnat fokus på årsbasis kommer att vara att förbättra underliggande lönsamhet i både segmentet Sverige och i övriga Norden", skriver bolaget i ett framåtblickande uttalande.

Sportamore står fast vid de finansiella mål som antogs under 2015, däribland att bolaget ska växa snabbare än marknaden och att år 2020 uppnå ett EBITDA-resultat om 5-10 procent i segmentet Sverige och ett positivt EBITDA-resultat i Övriga Norden.

Direkt Affärsvärlden

Premiumnyheter

Aktuellt inom