Ökad vinst för Trelleborg

2016-02-04 06:59 Affärsvärlden SIX
Foto: Copyright Trelleborg AB / Handout / TT

Industrikoncernens vinst steg för det fjärde kvartalet. Styrelsen föreslår en utdelning en utdelning på 4,00 kronor per aktie, vilket var lägre än väntat.

Trelleborg redovisar ett resultat före skatt på 676 miljoner kronor (661) för det fjärde kvartalet 2015.

Det var drygt 5 procent sämre än förväntningarna som låg vid 712 miljoner, enligt SIX News/Inquiry Financials enkät.

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster och exklusive vinstandelar i samriskbolag uppgick till 705 miljoner (690), vilket gav en marginal på 11,9 procent (12,4). Väntat var 679 miljoner och 11,6 procent.

De jämförelsestörande posterna uppgick till -90 miljoner (-68), väntat var -76 miljoner. Vinstandelarna i TrelleborgVibracoustics uppgick till 104 miljoner (72), väntat var 129 miljoner.

Det innebär att rörelseresultatet inklusive jämförelsestörande poster och inklusive vinstandelar från intressebolag blev 719 miljoner (694). Väntat var ett 734 miljoner.

Nettoresultatet blev 544 miljoner (500), vilket motsvarar 2,00 kronor per aktie (1,84). Väntat var 514 miljoner och 1,89 kronor.

Bolaget skriver att skatten påverkades av engångsposter i kvartalet och att skattesatsen därför uppgick till 23 procent. Den underliggande skattesatsen var 26 procent (27).

Försäljningen blev 5.927 miljoner (5.582), väntat var 5.834 miljoner. Den totala tillväxten på 6 procent, fördelades på 0 procent organiskt, 2 procent struktur och 4 procent valuta.

Styrelsen föreslår en utdelning på 4,00 kronor per aktie (3,75), väntat var 4,25 kronor.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet