Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ökade hyresintäkter för Brinova

2017-05-04 15:52

Fastighetsbolaget Brinovas hyresintäkter uppgick till 45,9 miljoner kronor för det första kvartalet 2017 (21,8). Driftöverskottet uppgick till 25,7 miljoner kronor (8,8) och förvaltningsresultatet blev 16,5 miljoner (3,3).

Hyresintäkterna uppgick till 45,9 miljoner kronor (21,8). Kvartalets orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till drygt 17 miljoner kronor (5). Kvartalets nettoresultat var 26 miljoner kronor (5).

"Tydlig tillväxt speglas i kvartalet. Årets första kvartal är också det första kvartalet då vi kan redovisa omsättning och resultat i en relativt fast struktur som på ett avgörande sätt inte påverkats av transaktioner, vilket var fallet under hela 2016", skriver vd Per Johansson i rapporten för det första kvartalet. Han konstaterar att hyresintäkterna mer än dubblats trots att alla förvärv ännu inte är tillträdda.

"Men redan under innevarande år kommer lejonparten av de fastigheter vi förvärvade under 2016 att generera ökande hyresintäkter under hela året", skriver han samtidigt.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom