Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ökade intäkter för Ework

2019-02-13 13:34

Konsultmäklaren Ework redovisar ökande intäkter och rörelseresultat i fjärde kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal föregående år. Bolaget lämnar utdelningen oförändrad på 4,50 kronor. 


Nettoomsättningen steg till 3 172 miljoner kronor (2 714), en ökning med 17 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 38,9 miljoner kronor (36,0), med en rörelsemarginal på 1,2 procent (1,3). 

Resultatet före skatt var 37,1 miljoner kronor (35,9). Resultat per aktie hamnade på 1,73 kronor (1,57), vilket innebär en ökning med 10 procent mot föregående år. 

Resultatet efter skatt blev 29,8 miljoner kronor (27,0). Resultat per aktie blev 1,73 kronor (1,57), en ökning med 10 procent. 

Orderingången steg till 5 776 miljoner kronor (4 590), en ökning med 26 procent mot föregående år. 

Styrelsen föreslår att utdelningen lämnas oförändrad på 4,50 kronor per aktie (4,50).

Ework uttalade i februari 2016 ambitionen att nå en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på 20 procent och en ökning av vinsten per aktie med i genomsnitt 20 procent per år under åren 2016 till och med 2020. I ljuset av vinstutvecklingen under 2018 kommer Ework inte att fullt ut nå målen för perioden. Ambitionen att öka omsättning och vinsten per aktie med 20 procent under åren 2019 och 2020 kvarstår, skriver bolaget om utsikterna.

"Ambitionen att öka omsättning och vinst per aktie med 20 procent per år under åren 2019 och 2020 består, även om vinstutvecklingen 2018 innebär att vi inte når målet för mätperioden 2016-2020. Eworks position har ytterligare förstärkts under året och vi ser fortsatt positivt på våra långsiktiga tillväxtmöjligheter", kommenterar vd Zoran Covic i bokslutskommunikén.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom