Ökade värden på fastigheter lyfter Lundbergs

2016-02-25 11:34 Affärsvärlden SIX
Fredrik Lundberg. Foto: Jonas Ekströmer / TT

Investment- och fastighetsbolaget Lundbergs redovisar ett resultat efter finansnetto på 2.421 miljoner kronor (1.653) för det fjärde kvartalet 2015.

Värdeförändringar på förvaltningsfastigheter och derivat (inklusive noterade dotterbolaget Hufvudstaden) var +2.447 miljoner kronor (+1.267).

Värdeförändringar på biologiska tillgångar (här ingår noterade dotterbolaget Holmens skogsinnehav) uppgick till +71 miljoner kronor (+27).

Nettoresultatet uppgick till 1.926 miljoner kronor (1.340), motsvarande 10,82 kronor per aktie efter utspädning (6,39).

Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 31 december 2015 till 451 kronor per aktie (398).

Motsvarande substansvärde den 23 februari 2015 var 444 kronor per aktie.

För helåret 2015 föreslår Lundbergs styrelse en utdelning om 5,30 kronor per aktie (5,00).

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom