Ökat överskott i EMU-ländernas handelsbalans

2016-01-15 11:44 Affärsvärlden SIX

Handelsbalansen för EMU-länderna (EA19) visade ett överskott på 23,6 miljarder euro i november. I november 2014 var överskottet 20,1 miljarder euro.

Förväntningarna var ett handelsbalansöverskott på 20,5 miljarder euro under månaden.

Den icke-säsongsjusterade exporten var upp 6 procent i årstakt medan den icke-säsongsjusterade importen var upp 5 procent.

För EU redovisas ett överskott om 5,9 miljarder euro i november, vilket kan jämföras med ett överskott om 9,5 miljarder euro för samma månad året före.

Den icke-säsongsjusterade exporten i EU var upp med 2 procent i årstakt medan den icke-säsongsjusterade importen var upp 5 procent.

Statistiken presenteras av den europeiska statistikbyrån Eurostat.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom