Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ökat resultat för Biotage

2016-04-28 14:07

Medicinteknikbolaget Biotage redovisar ett resultat före skatt på 24 miljoner kronor (20) för det första kvartalet 2016.

Bruttomarginalen blev 57,1 procent (55,5).

Rörelseresultatet blev 24 miljoner (18), vilket gav en marginal på 14,8 procent (12,5).

Nettoresultatet uppgick till 23 miljoner (19), motsvarande 0,35 kronor per aktie (0,29).

Nettoomsättningen uppgick till 159 miljoner (144). Till jämförbara valutakurser ökade kvartalets omsättning med 9,3 procent.

Kassaflödet uppgick till 37 miljoner (24) efter investeringsverksamheten.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom