Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ökat resultat för Engelska skolan

2019-05-17 08:29
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Skolföretagets omsättning och vinst steg i kvartalet.

Engelska skolan redovisar ett resultat efter skatt på 47,9 miljoner kronor för det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2018/2019 (42,8). Resultatet per aktie uppgick till 1:19 kronor (1:07).

Rörelseresultatet blev 64,2 miljoner kronor (52,7) och rörelsemarginalen var 8,6 procent (8,3).

En bättre skolpengsutveckling och lägre ökningstakt av lärarlönerna i Sverige samt positiv effekt av ett förvärv i Spanien i juli 2018 är de främsta förklaringarna till resultatförbättringen, skriver Engelska skolan i delårsrapporten.

Nettoomsättningen uppgick till 743 miljoner kronor (632). Försäljningstillväxten var 17,5 procent, varav organiskt 10,5 procent. Ökat antal elever i Sverige samt förvärvet i Spanien bidrog till tillväxten.

Periodens kassaflöde var 3,1 miljoner kronor (70,5). Det svagare kassaflödet jämfört med året innan förklaras främst av att förskottshyror i Sverige om cirka 20 miljoner kronor i år betalades i början av januari i stället för som förra året i slutet av december, ett säsongsmässigt ökande rörelsekapitalbehov i den spanska verksamheten samt att vissa statliga bidrag och kommunala ersättningar avseende tredje kvartalet i år betalades i april i stället för i mars, uppger bolaget.

I tredje kvartalet hade Engelska skolan jämförelsestörande kostnader på 6,2 miljoner kronor (0) avseende kostnader för avgående vd.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom