Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ölbolagets falska förhoppningar

2011-11-17 10:31

Ett bolag som håller på att genomföra en nyemission ger en överdrivet positiv bild inför investerarna. Bolaget, som sägs vara aktuellt för NGM-listan, har tvärtom inte ens ansökt om notering.

Noteringsaktuella N Stor Stark, ett bolag som tillverkar ett öl som finns i Systembolagets beställningskatalog, avslutar sin pågående emission idag torsdag.

Affärsvärlden har i en artikel visat på märkliga omständigheter i bolagets så kallade emissionsmemorandum, ett underlag för investerare som är att likna vid ett prospekt. Bland annat berättas inte i memorandumet att en av bolagets grundare och den som beskrivs som entreprenören i företaget är försatt i personlig konkurs. Se artikeln här!

Bolaget ska dra in 9 miljoner kronor. Med noteringskursen 99 öre är bolaget ”pre money” därmed värderat till 40 miljoner kronor.

Affärsvärlden kan nu berätta om nya märkliga besked gällande bolaget.

I memorandumet ställs nämligen i utsikt att aktien efter avslutad emission ska noteras på en offentlig handelsplats:

”Aktierna i N Stor Stark planeras att upptas till handel vid NGM Nordic MTF i december 2011”, framgår det och på annan plats i memorandumet heter det att ” Styrelsen i N Stor Stark har beslutat att uppta bolagets aktie till handel på NGM Nordic MTF. Listningen av bolagets aktie är ett led i att bredda möjligheterna till framtida finansiering av N Stor Stark.”

NGM nämns sju gånger i prospektet, vilket kan ge intryck av att bolaget har planerat för en sådan notering och till och med ansökt om detta.

Men bolaget har enligt företrädare för NGM, som har sökt kontakt med Affärsvärlden, inte ens ansökt om notering.

Enligt NGM-chefen Roger Peleback har företaget ingen affärsmässig relation till N Stor Stark. Enligt honom är det högst osannolikt att något bolag kan räkna med att en ansökan om notering ska kunna godkännas före december månads utgång om en ansökan görs i dagarna.

- Vi brukar inte kommentera pågående noteringsärenden men det här är ett bolag vi inte har en relation till så det kan vi kommentera, säger Roger Peleback.

Affärsvärlden har sökt Jan Knutar, styrelseordföranden i N Stor Stark för en kommentar till uppgifterna om att någon ansökan inte har gjorts. Han har inte hörts av.

Sista teckningsdag är i dag, torsdagen 17 november.

N Stor Stark har anlitat intresseorganisationen Aktiespararnas Aktieinvest FK AB för administrationen av erbjudandet.

Calle Froste

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom