Oljelagren i USA stiger

2016-02-24 15:41 Affärsvärlden SIX

USA:s lager av råolja, exklusive strategiska lager, steg med 3,5 miljoner fat under förra veckan jämfört med veckan innan, enligt officiell statistik. Marknadens förväntningar var en uppgång om 2,4 miljoner fat, enligt Dow Jones Newswires.

Bensinlagren sjönk med 2,2 miljoner fat. Väntat var en nedgång på 0,3 miljoner fat.

Lagren av destillerad olja minskade med 1,7 miljoner fat. Väntat var en nedgång på 0,7 miljoner fat.

Raffinaderiernas kapacitetsutnyttjande var 87,3 procent. Förväntningarna låg vid 87,8 procent och veckan innan låg nivån på 88,3 procent.

Importen av råolja uppgick till omkring 7,8 miljoner fat om dagen, vilket var en nedgång med 117.000 fat per dag från veckan innan.

Fyraveckorssnittet på bensinefterfrågan låg på omkring 9,1 miljoner fat om dagen, vilket var 5,2 procent högre jämfört med samma period i fjol (+3,0 procent i årstakt veckan innan).

Efterfrågan på destillerad olja låg samtidigt på omkring 3,5 miljoner fat om dagen i genomsnitt, vilket var en nedgång med 16,0 procent jämfört med samma period i fjol (-15,6).

Den totala produktefterfrågan under den senaste fyraveckorsperioden låg på omkring 19,6 miljoner fat om dagen. Det var 0,2 procent högre än motsvarande period året innan (-0,2).

USA:s inhemska produktion uppgick till 9,102 miljoner fat om dagen under förra veckan, vilket innebar en nedgång på 33.000 fat i jämförelse med veckan dessförinnan. Föregående vecka var produktionen ned med 51.000 fat per dag.

Statistiken presenteras av US Department of Energy (DOE).

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom