Oljepriserna fortsätter upp

2016-03-01 11:19 Affärsvärlden SIX

Oljepriserna fortsatte att stiga under tisdagens handel, efter att även ha klättrat under måndagen. Rapporter om att oljekartellen Opecs utbud minskat i februari och att USA:s produktion dalat i december bidrog till att ge stöd åt priserna.

"Oljepriserna får medvind från rapporter om minskat oljeutbud från Opec och USA", skriver Commerzbanks råvaruanalytiker på tisdagen.

Uppgångarna hämmades samtidigt sannolikt av att makroekonomisk statistik över inköpschefsindex från såväl Europa som Asien visat på sjunkande nivåer.

Opec-ländernas produktion av olja var 32,37 miljoner fat per dag i februari, en nedgång med 280.000 fat per dag jämfört med månaden innan. Det visade Reuters undersökning som baseras på skeppningsstatistik, information från källor vid oljebolag, från Opec samt från konsulter inom oljesektorn.

Enligt Bloombergs undersökning med oljebolag, producenter och analytiker minskade Opec-ländernas totala produktion med 79.000 fat per dag under februari mot månaden innan och uppgick till 33,06 miljoner fat per dag.

Nigeria och Irak ledde produktionsminskningarna samtidigt som Irans produktion steg till den högsta nivån på över tre år. Nigerias produktion minskade med 139.000 fat per dag samtidigt som Iraks produktion föll med 125.000 fat per dag. Irans produktion steg samtidigt med 140.000 fat per dag till 3 miljoner fat.

Saudiarabien producerade 10,2 miljoner fat om dagen för andra månaden i följd, enligt Bloombergs undersökning.

Enligt ett uttalande från Saudiarabiens kabinett ska man fortsätta att arbeta med alla stora producenter för att begränsa volatiliteten samtidigt som man har ett åtagande att möta en stor del av den globala efterfrågan. Enligt landets ledning kommer man fortsätta att investera i energisektorn för att upprätthålla sin produktionskapacitet, i syfte att kunna möta extra efterfrågan eller för att kunna hantera störningar i det globala utbudet.

Enligt den amerikanska energimyndigheten EIA sjönk USA:s råoljeproduktion med 43.000 fat per dag till 9,26 miljoner fat per dag i december. Det var tredje månaden i följd med sjunkande produktion och nivån var den lägsta på ett år.

Under eftermiddagen väntas USA-statistik över inköpschefsindex för tillverkningssektorn samt bygginvesteringar. Sent i kväll väntas branschorganisationen API redovisa veckovisa lagersiffror för USA. Den officiella oljelagerstatistiken presenteras på onsdagseftermiddagen.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom