Oljepriset faller något

2012-04-30 10:51 Affärsvärlden Redaktionen

Råvarupriserna visade blandade rörelser på måndagens förmiddagshandel, med oljan lägre och guldet oförändrat.

Rörelserna var små, och de konjunkturkänsliga råvarorna följde det allmänna risksentimentet något lägre.

Vid klockan 11.30 handlades WTI-oljan i första termin 0:52 dollar lägre till 104:41 dollar per fat. Brent var samtidigt ned 0:51 dollar till 119:32.

Fredagens BNP-statistik i USA kom visserligen in sämre än vad analytikerna hade räknat med, men med det höjdes också förväntningarna för nya lättnader från Federal Reserve vilket agerade motvikt mot det svaga utfallet.

"Om tillväxten i USA kommer att vara svagare än Fed och marknaden räknar med, måste Fed agera. Den globala tillväxten kommer att ha en starkare andra hälft (av året) eftersom centralbanken inte kommer att ha något val förutom att stimulera tillväxten", sade Jeremy Friesen, råvarustrateg vid Société Générale till Bloomberg News.

Inför fredagens jobbrapport i USA väntas antalet sysselsatta ha ökat med 165.000 i april, vilket kan jämföras med preliminärt rapportade 120.000 i mars. Arbetslöshetsnivån väntas vara oförändrad på 8,2 procent, enligt Bloomberg News prognosenkät.

Nigeria planerar att öka sin produktionskapacitet till 4 miljoner fat per dag till år 2020 och öka sina oljereserver till 40 miljoner fat, uppgav oljeminister Diezani Alison-Madueke på söndagen enligt Bloomberg News. Enligt tidigare data producerade Nigeria i snitt 2,1 miljoner fat olja per dag i april, och landet uppskattar för närvarande sina reserver till 37 miljoner fat.

"Med en utökning av kapaciteten med nästan 1 miljon fat per dag under de kommande åren så kan Nigeria i en betydande grad bidra till det globala utbudet och diversifieringen, och därmed lätta på utmaningarna av utbudskoncentration runt Mellanöstern", sade oljeministern.

På basmetallmarknaden har kopparns tremånaderstermin sjunkit med 25 dollar till 8.390 dollar per ton, medan zinkpriset stigit 2 dollar till 2.042.

Nedgången i LME-lager, som fortsatte sin nedgående trend efter att ha stigit de två föregående veckorna, bidrog till att lyfta kopparpriserna förra veckan.

Enligt Matt Fusarella, analytiker vid AME Group, tyder nedgången i lager på en starkare global efterfrågan.

"Vi räknar med att kopparn kommer att passera 4 dollar per pund (8.800 dollar per ton) under de nästkommande veckorna givet att vi ser fortsatt motståndskraft i efterfrågan och en begränsad utbudstillväxt. Med fortsatta förseningar i stora delar av det nya utbudet väntar vi oss att priserna kommer att bli högre under resten av andra kvartalet och det tredje kvartalet", sade han till Reuters.

Reuters rapporterar vidare att stora kinesiska kopparsmältverk och handelsbolag har kommit överens om att skeppa raffinerad koppar till London Metal Exchange de kommande två månaderna, även om handlare uppger att volymen troligen inte kommer att vara betydande. Detta skulle kunna lätta den strama utbudssituationen.

"Det visar absolut på att det finns en hel del material runt om i Kina och möjligen finns det inte så mycket i övriga delar av världen, så de behöver flytta det till andra ställen", sade en handlare i Singapore till Reuters, men tillade att exportvolymen kommer att vara "irrelevant" i jämförelse med de stora importvolymerna.

Priset på guld med omedelbar leverans var i stort sett oförändrad på 1.663 dollar per uns, medan silver sjönk drygt 0:03 dollar till 31:235.

"Givet sannolikheten för ytterligare lättnader och dess implikationer för realräntor, samt intresset från centralbanker, räknar vi med att guldet kommer att bibehålla sin långsiktiga uppåtgående trend.

Noteringar klockan 11.30

Råolja (pris/fat):

WTI, första termin -0:52 USD 104:41

Brent, första termin -0:51 USD 119:32

Basmetaller LME (pris/ton, tremånaderstermin)

Koppar -25 USD 8.390

Zink +2 USD 2.042

Aluminium +3 USD 2.105

Nickel -100 USD 18.000

Bly +2 USD 2.142

Tenn +125 USD 22.625

Ädelmetaller (pris/uns, spot)

Guld +0:43 USD 1.663:18

Silver -0:0325 USD 31:235

Jordbruksråvaror (pris/pund, majtermin)

Bomull -0:0080 USD 0:9043

Affärsvärlden Redaktionen

Premiumnyheter

Aktuellt inom