Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Omsättningen minskar för Online Group

2015-04-29 07:20

Online Group redovisar ett resultat före skatt på -3,9 miljoner kronor (-2,8) för det första kvartalet 2015.

Ebitda, rörelseresultat före av- och nedskrivningar, uppgick till var -1,3 miljoner (1,1) och ebitda-marginalen var -2,3 procent (1,7).

Rörelseresultatet var -2,7 miljoner kronor (-0,8).

Nettoresultatet för kvarvarande verksamhet var -3,9 miljoner kronor (-3,7), eller motsvarande -0,23 kronor per aktie (-0,31).

Omsättningen uppgick till 56 miljoner kronor (65), -14 procent jämfört med samma period föregående år.

Omsättningsnedgången är "i stor utsträckning" hänförlig till den svenska online-marknadsföringen och avveckling av olönsamma verksamheter.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom