Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Omsättningen ökar men Odd Molly går med förlust

2018-02-16 09:05

Klädföretaget Odd Molly redovisar ett resultat efter skatt på -9,2 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017 (0,8). Resultatet per aktie uppgick till -1:60 kronor (0:14).

Nettoomsättningen uppgick till 89,6 miljoner kronor (86,5).

Bruttomarginalen uppgick till 51,6 procent (60,0).

Rörelseresultatet blev -11,1 miljoner kronor (-0,3).

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning per aktie lämnas för räkenskapsåret 2017. För räkenskapsåret 2016 lämnades en utdelning om 1:00 krona per aktie.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom