Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Omstritt skattebeslut revs upp

2013-12-11 15:19
Riksdagens talman Per Westerberg inför onsdagens andra omröstning om sänkning av brytpunkten i den statliga skatten för högre avlönade. Foto: Claudio Bresciani / TT

Efter många turer tog i dag riksdagen beslut om att riva upp regeringens skattesänkning för dem som tjänar mer än 36 000 i månaden. På lång sikt handlar det om hur budgetbesluten tas.

Med rösterna 159 mot 156 stoppade de rödgröna partierna i riksdagen, med stöd av Sverigedemokraterna, regeringens beslutade sänkning av den statliga skatten för högre avlönade från årsskiftet.

Sänkningen skulle ha givit de som tjänar över 36 000 kronor i månaden några hundralappar mer på lönekontot. Nu blir skatten, med undantag för en liten indexjustering, densamma som under 2013.

Det innebär att brytpunkten för när man betalar statlig skatt ligger kvar, och ett par hundralappar mindre i plånboken.

– Det är en dyster dag för alla oss som tycker att politikens regler ska avgöras i bred politisk enighet, hävdade Andreas Norlén (M), när riksdagen inledde debatten.

Det var konstitutionsutskottet (KU) som givit klartecken för att ta upp oppositionens förslag till omröstning.

Norlén hävdade att Socialdemokraterna gick i spetsen för att bryta upp två decenniers praxis för hur beslut om statsbudgeten ska tas i riksdagen för att vinna kortsiktiga politiska poäng, med långsiktigt farliga konsekvenser.

Oppositionen driver igenom ett farligt prejudikat, ansåg Tuve Skånberg (KD). Han misstänkte att det fanns framförallt S-märkta riksdagsledamöter på andra sidan som helst hade velat avstå från eftermiddagens votering.

Riksdagen beslutade tidigare i höst om budgetens inriktning och ramar. När de rödgrönas förslag om att i efterhand riva upp sänkningen av den statliga skatten togs upp i förra veckan, stoppades omröstningen av talmannen Per Westerberg med hänvisning till att det skulle strida mot riksdagsordningen. I går beslutade dock konstitutionsutskottet, där de rödgröna och Sverigedemokraterna har majoritet, att talmannen inte kan vägra att ta upp förslaget till votering.

Förre talmannen och normalt Socialdemokraternas gruppledare i KU, Björn von Sydow, deltog inte i debatten och är utkvittad i eftermiddagens omröstning, på grund av ett möte i Paris.

Helene Petersson deltog i debatten i hans ställe och förklarade varför KU-majoriteten anser att von Sydows efterträdare Per Westerberg (M) gjorde fel när han vägrade ta upp oppositionens förslag mot skattesänkningen förra torsdagen.

– Det egentliga skälet till att vi står här i dag och debatterar talmannens vägran beror inte på att vi i oppositionen vill göra avsteg från den rambeslutsmodell som riksdagen arbetat med sedan 1990-talet utan att regeringen har lagt ett förslag som inte har majoritet i riksdagen, sade Petersson och hävdade att ingen skada är skedd vad gäller hur beslut om budgeten fattas och tilltron till dem.

– Resultatet av beslutet kommer att bli högre statsinkomster och starkare statsfinanser. Det är syftet med rambeslutsmodellen. Det visar också att riksdagen har ett handlingsutrymme och det stärker demokratin, sade hon.

KU:s ordförande Peter Eriksson (MP) sade att det som hänt är mycket ovanligt.

– Att talmannen vägrar ställa proposition på förslag från en majoritet i ett utskott händer nästan aldrig. Sist hände det 1989. Man kan säga att praxis är att talmannen låter majoriteten få genomslag i riksdagen, sade Eriksson.

Han tyckte att regeringspartierna, oppositionen och talmannen alla har skuld i att frågan drivits så långt som till tvistlösning i KU.

Affärsvärlden TT

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom