Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Online Groups före detta vd får ansvarsfrihet

2015-04-20 09:08

Online Groups revisorer avstyrker att årsstämman beviljar den före detta vd:n Urban Johansson ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Det skriver Online Group i ett pressmeddelande.

Revisorerna tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. Vidare tillstyrker de att stämman beviljar styrelseledamöterna och övriga under året utsedda verkställande direktörer ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom